صحنه هایی از اشک بازیکنان ایران و دلداری بازیکنان پرتغال

صحنه هایی از اشک بازیکنان ایران و دلداری بازیکنان پرتغال
پس از تساوی 1 - 1 این دو تیم در جام جهانی
و حذف ایران از جام جهانی با 4 امتیاز و صعود پرتغال با 5 امتیاز به مرحله بعد.