سورس برنامه Dictionary با پایگاه داده Access به زبان دلفی 7 ، دارای پایگاه داده 66054 کلمه ترجمه شده| دانلود رایگان انواع فایل

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/6yiJz)