روانشناسی مثبت چه می گوید؟ (دکتر زهرا خیر)

در این ویدیو در مورد روانشناسی مثبت و جنبه های مختلف آن و توانمندی ها و خصایص مثبت هر فرد و نحوه شکوفا کردن این توانایی های مثبت صحبت میشود. ادامه کلیپ های این پکیج آموزشی در سایت موسسه پدیده حمایت موجود میباشد. kolbeyehemayat.ir