ارتباط تصویربرداری با کرونا

همه ی ما می دونیم که بهترین و دقیق ترین تشخیص بیماری کرونا در زمان صحیح، انجام سی تی اسکن ریه است...
پیشنهاد می کنیم توضیحات خانم دکتر رضایی در اینباره رو حتما بشنوید و این ویدئو را تا انتها ببینید.

www.farjadgroup.com