پسری که جایزه 100 میلیونی برنده باش را برد !

پسری که در برنامه برنده باش در قسمت 70 که 30 فروردین 98 پخش گردید توانست جایزه 100 میلیونی رو ببرد