تایم‌ لپسی زیبا از طواف وداع زائران بیت‌الله الحرام

تایم لپسی زیبا از طواف وداع زائران بیت الله الحرام با رعایت فاصله اجتماعی