دوره آموزش حسابداری [مدرک معتبر و معرفی به کار]-هلدینگ آموزششی نیک اندیشان

آموزش حرفه ای و کاربردی حسابداری توسط جناب آقای فرهاد پور ریاحی
در دوره حسابداری بازار کار نیک اندیشان کلیه مهارت ها و اصول حسابداری ویژه بازار کار همراه با نکات مهم در حسابداری به مهارت جویان آموزش داده می شود که ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی و گواهینامه بین المللی انگلستان مهارت جویان معرفی به شرکت ها و مشاغل مرتبط می شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://nickandishan.com/cources/labor-market-accounting-course/