چرا مسئولین حرف مردم را گوش نمی‌کنند؟

آیت‌ الله موحدی کرمانی گفت: آقایان باید یک نفر را مامور کنند تا در مسجد و حسینیه‌ای حضور یابد و مردم هم بیایند و کارها و مشکلاتشان را به او بگویند؛ چرا این کار انجام نمی‌گیرد؟