تخلیه و حفر چاه فاضلاب تهران

حفر چاه فاضلاب، تخلیه چاه و لایروبی چاه مخصوص خانه ها و محل هایی که به سیستم دفع و انتقال فاضلاب شهری متصل نیستند. www.loolehbazkon.com
تلفن های تماس فوری و شبانه روزی
88611567 - 88627235
88570416 - 77682145
33190421 - 66401443
44305188 - 55852400