نشست آنلاین برگزارشده کتاب چرا نقض کارآمد در نظام حقوق نوشته وجود ندارد؟ (2)

نشست آنلاین برگزارشده کتاب چرا نقض کارآمد در نظام حقوق نوشته وجود ندارد؟ قسمت دوم
آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/shahredanesh/