پاکت پستی

از لفاف پاکت پست برای ارسال مرسولات کم وزن همچون نامه، اوراق، اسناد، شناسنامه، پاسپورت، مزایده ها، مناقصات، کاتالوگ، و… استفاده می شود.
پاکت ها بسته به نوع آنها از یک یا چند لایه می باشد. لایه بیرونی پاکت ها از کاغذ با چاپ یا بدون چاپ و لایه دورنی آنها یکی از موارد فوق نایلون حبابدار، لیمنه مشکی و لمینه سفید، نایلون مشکی یا متالایز می باشد.
با توجه به کاربری مورد استفاده گرماژ کاغذ مورد استفاده از 80gr/m² الی 150 مورد استفاده قرار می گیرد.