رونمایی از آثار فرهنگی و نفایس در سه شنبه های فرهنگی حرم مطهر رضوی

مجموعه روزنامه «کارگران خراسان» به عنوان یکی از مطبوعات قدیمی و نویافته موجود در گنجینه رضوی ، همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی در یکصد و بیست و سومین برنامه سه‌شنبه‌های علمی فرهنگی آستان قدس رضوی رونمایی شد.