رفع پدهاي چربي زير چشم ( Fat Pad )به كمك فناوري Endo/RF Subcision

رفع پدهاي چربي زير چشم ( Fat Pad )به كمك فناوري Endo/RF Subcision و با استفاده از دستگاه آفروديت توسط جناب آقاي دكتر بابايي

در اين روش علاوه بر رفع بافت هاي فيبروتيك و چسبنده كه منجر به جمع شدگي پوست و ايجاد خطوط چين و چروك مي گردد به كمك تكنيك سابسيژن، با القاي حرارت RF در لايه هاي زيرين پوست موجب هضم چربي هاي موضعي ( در اينجا Fat Pad هاي زير چشمي ) شده و همچنين كلاژن سازي را القا كرده و در نهايت ليفتينگ و كانتورينگ ( يك سطح سازي سطح پوست ) را مشاهده مي كنيم.
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478