فرآیند تولید توری حصاری | آهن تخفیف

از زمان های گذشته و حتی قبل از تشکیل شهر ها و روستاها، از جمله نیاز های بشر تعیین مرز های مختلف با توری حصاری بوده است. حصار کشی در ابتدا با سنگ ها و چوب درختان انجام می شد و سپس با استفاده از پرچین ها که متشکل از درختچه ها و گیاهان طبیعی بود ادامه پیدا کرد. اما این حصار ها به اندازه کافی امنیت و کارآیی نداشتند و خیلی زود جای خود را با حصار های مدرن تر از جمله توری حصاری که کیفیت بیشتر، عمر بالاتر و از همه مهم تر امنیت قابل تری دارند، عوض کرد.

یکی از حصارهای مدرن، توری حصاری است که پر کاربرد ترین حصار در صنایع مفتولی شمرده می‌شود. این محصول از جنس مفتول سیاه (مفتول آرماتوربندی)، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شود. ما در این مقاله قصد داریم این حصار را از ابعاد مختلف بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

""