یخچال اسنوا | انتخاب سنتر

این مدل از یخچال اسنوا دارای بدنه ای مقاوم است از ویژگی های آن می توان به قفل کودک، آبسرد و آبریز خارجی اشاره کرد و همچنین کمپرسور استفاده شده در این مدل از یخچال مصرف انرژی را تا 20 درصد کاهش می دهد.
https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7/