تحصیل دانش آموزی در ترکیه

توضیحات دکتر قاسمی، مدیر موسسه حقوقی مهاجرتی آینده سازان در رابطه با تحصیل در مدارس و دبیرستان های ترکیه موسسه حقوقی مهاجرتی آینده سازان مهر http://asmehr.ir/