آغاز واریز سود سهام عدالت - اسفند 98

رئیس سازمان خصوصی سازی: به افرادی که یک میلیون سهم دارند ۲۰۵ هزار تومان تعلق می‌گیرد.