ویدئو) صادر کننده سبزیجات

استان «یون نان» در جنوب غربی چین هر چهار فصل آب و هوای بهاری گرم و مرطوب دارد. سبزیجات از محصولات کشاورزی برجسته صادراتی این استان است. نسبت صادرات آن بیش از 20 درصد کل صادرات سبزیجات چین را به خود اختصاص داده است.
«تانگ یو»، در شانزده سالگی برای آموزش و تحصیل به خارج از کشور سفر کرد و طی این مدت زمان فرصت تجاری صادرات سبزیجات را مورد بررسی قرار داد. او در پنج سال گذشته برای کارآفرینی به زادگاه خود بازگشت حال صادرکننده سبزیجات است.
به عنوان یک شغل نوظهور، صادرکننده سبزیجات کشاورزان را با تاجران خارجی وصل کرده است. آن ها به کشاورزان برای کاشت سبزیجات سفارش می دهند و سپس آن سبزیجات به خارج صادر می شود.
در سه سال گذشته، پس از آن که «تانگ یو» توانست «چی تائو» را متقاعد کند، او هم برای کاشت سبزیجات به خانه خود بازگشت. اکنون «چی تائو» یک کشاورز بزرگ و متخصص سبزیجات است که می تواند درآمد سالانه اش را تامین کند.
طی ده سال اخیر، فروش سبزیجات در استان «یون نان» از فروش محلی به صادرات 70 درصدی به خارج از کشور تبیدل شده است. با توجه به مثال صادرات سبزیجات و بازگشت کارآموزان به زادگاه خود، جوانان بیشتری مانند «تانگ یو» و «چی تائو» با بهره مندی از سیاست اصلاحات و درهای باز چین، در راهی وسیع تر رو به جلو حرکت می کنند.