آیا سروش در سریال لحظه گرگ و میش می میرد و یاسمن با حامد ازدواج می کند ؟‌

"[برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید](https://digikav.ir/1397/11/27/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af/)"


آیا سروش در سریال لحظه گرگ و میش می میرد و یاسمن با حامد ازدواج می کند ؟‌