از امروز (یحیی نوریان)

❇️ خودت بساز
???? #یحیی_نوریان از تجربیاتش در راه‌ندازی یک استارتاپ کم نظیر و نادر در ایران می‌گوید.

???? خاطرات و تجربیات ورود به دنیای معماری و شکل‌گیری تیم «پنج اُو هفت»
???? شکل‌گیری نظری تیمی کار کردن
???? ایده و مدیا
???? استارتاپ چیست؟
???? چگونگی کارکرد «فَب لب»
???? پروژه‌های بین‌المللی
???? از ایده تا اجرا و شروع کار

???? دانلود تکی در عماریار
???? ammaryar.ir