ویدئو) یک مادر مجرد و داستانش با خط آهن

این خط آهن در آفریقا، برخی از بی نظیرترین مناظر جهان را در طول خود دارد. این مادر مجرد شاغل مسافر همیشگی این مسیر است که از ساوانای بزرگ کنیا می‌گذرد.