دوره داروخانه (دوره تکنسین داروخانه) {با مدرک معتبر و معرفی به کار}- هلدینگ آموزشی نیک اندیشان

آموزش حرفه ای و کاربردی دستیار داروخانه (تکنسین داروخانه) توسط خانوم دکتر مهتاب رهاوی
در این دوره تمام مهارت های مربوط به کار در داروخانه به مهارت جویان آموزش داده می شود و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی، سازمان فنی حرفه ای ومدرک بین المللی انگلستان، در انتهای دوره مهارت جویان معرفی به کار می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://nickandishan.com/cources/course-pharmacy/