فرآیند تولید توری گابیون (توری سنگ) | آهن تخفیف

برای اطلاع از قیمت توری گابیون به سایت آهن تخفیف مراجعه نمایید:

"قیمت توری گابیون"
شما احتمالا توری گابیون یا به عبارت دیگر توری سنگ را قبل از این دیده اید، اما هرگز نمی دانید که آنها چه نامیده می شوند.این توری وظیفه نگهداری از متریال های متفاوتی مثل خاک، سنگ و … را در مکان های بسیاری بر عهده دارد. توری سنگی باعث می‌ شود تا ما بتوانیم حجم بالایی از مواد مختلف را در جایی ذخیره کرده و یا از ریزش آنها جلوگیری کنیم.توری گابیون با نام های دیگری نظیر توری سنگی، سیل بند و گابیون بندی نیز شناخته می شود.