اتریوم چیست و چگونه به وجود آمد - گفتگو با ویتالیک بوترین (خالق اتریوم)

اتریوم چیست ؟ ارز دیجیتال اتریوم را چگونه بخریم - خرید اتریوم چگونه است ؟ ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) خالق ارز دیجیتال اتریوم (ethereum) در مصاحبه Business Insider از چگونگی خلق اتریوم در 19 سالگی می گوید.