رویت دو قلاده پلنگ ایرانی در توران شاهرود

ویدئویی از رویت دو قلاده پلنگ ایرانی در پارک ملی توران شاهرود را می بینید.