ویدئویی از آخرین زیارت حاج‌ قاسم سلیمانی در حرم امام رضا (ع)

ویدئویی از آخرین زیارت حاج‌ قاسم سلیمانی در حرم امام رضا (ع)