مخفی کردن شماره تلفن در تلگرام

در نسخه جدید تلگرام شما میتوانید شماره تلفن در تلگرام را مخفی کنید به صورتی که هیچکس قادر به دیدن شماره تلفن وارد شده در تلگرام شما نخواهد بود که در این ویدیو نحوه انجام این کار را میتوانید مشاهده کنید .

مخفی کردن شماره تلفن در تلگرام