خاموش کردن کپسول گاز آتش گرفته بدون هیچ خطری

درصورت آتش گرفتن کپسول گاز چه باید کرد؟
آیا آتش گرفتن کپسول گاز خطر ناک???? است؟ و احتمال انفجار???? وجود دارد؟

✅ با حفظ خونسردی به راحتی می توان مطابق با آموزش عزیزان آتش نشانی کپسول آتش گرفته را خواموش نمود
انفجار کپسول گاز در خانه اتفاق نمی افتد مگر شرایطی که کل خانه در آتش بسوزد.

✅ چگونه از آتش گرفتن احتمالی کپسول گاز پیشگیری کنیم؟

با استفاده از شیلنگ، بست های آهنی، واشرها و اتصالات استاندارد و مناسب
به یاد داشته باشید برای تست نشتی گاز به هیچ وجه از وسایل آتش زنه استفاده نکنید????

به جهت اطمینان بیشتر برای خانه و محل کار خود حتما کپسول آتش نشانی و خاموش کننده های دستی تهیه بفرمایید.

با تشکر از آتش نشان عزیز آقای عباس محمودی و دیگر همکاران فداکارشان

آدرس سایت ما: https://hafezsafety.com/
آدرس اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/hafezsafety/