مهاجرت به دبی

مهاجرت به دبی
کشور امارت بنا به امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت های اخیر به یکی از مقاصد مهاجرت متقاضیان در سرتاسر جهان تبدیل شده است.
این کشور که از پیشرفته ترین کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس است، یک کشور توسعه یافته و پیشرفته محسوب می‌شود.
اقتصاد این کشور بر پایه نفت، منابع طبیعی، توریسم و ساخت و ساز است.
https://rahpouyan-mohajer.ir/immigrating-to-dubai/