افتتاحیه شعبه دوم

شعبه دوم فضای کار اشتراکی کارمانا در ساختمان ابوریحان واقع در دانشگاه امیرکبیر قرار دارد، علاوه بر ایجاد محیطی زیبا و آرامش بخش، دارای دسترسی عالی برای وسایل نقلیه عمومی می باشد.
برای عضویت در فضای کار اشتراکی کارمانا می توانید به سایت کارمانا مراجعه نمایید:
karmana.work