آموزش فن بیان ، سخنوری و سخنرانی

فن بیان یعنی توانایی صحبت کردن در موقعیت های مختلف و متناسب با مخاطب . توانایی شما در حرف زدن هر چقدر بیشتر باشد یعنی فن بیان شما قوی‌تر است. برای داشتن فن بیان باید بتوانید خوب و با اعتماد به نفس حرف بزنید و البته واضح صحبت کنید . مجموعه سخن سبز آموزش فن بیان و سخنرانی و اعتماد به نفس را ارائه می کند. آموزش فن بیان همراه با تمرین های عملی صورت می گیرد. فن بیان ، سخنوری و سخنرانی یکی از مهارتهای ضروری در دنیای امروز است شما هرچقدر فن بیان قوی داشته باشید بهتر می توانید ارتباط برقرار کنید .

http://sokhanesabz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/