خودت رو برند کن!

اهمیت برند سازی شخصی
✅برند سازی شخصی برای مدرسین و‌مشاورین‌کاری میکنه که مشتری بیاد سراغ شما نه شما بری سراغ مشتری که هم‌ هزینه کمتری داره و‌هم‌ مزد بیشتری دریافت میکنید
⚠️ثبت نام این ترم دوره مدرس میلیونر پر شد
دوره جدید مدرس میلیونر‌
۲۵ بهمن (فقط ۱۰ ثبت نام‌)
پدیدآور: علیرضا بهادری