معرفی نرم افزار مدیریت چک سرو

معرفی نرم افزار مدیریت،بایگانی و یادآوری چک سرو
با استفاده از نرم افزار مدیریت چک سرو به راحتی می توانید دسته چک های خود را در کامپیوتر شخصی خود تعریف کنید، چک های پرداختی و دریافتی خود را ثبت و بایگانی نمایید و همزمان با ثبت چک های خود را چاپ کنید. همچنین نرم افزار در زمان های مشخص شده، چک های سررسید شده را به شما هشدار می دهد. علاوه بر این موارد امکان گزارش گیری دسته چک ها، لیست چک ها و غیره هم وجود دارد. در این نرم افزار چک ها می توانند وضعیت های پاس شده، خوابندن به حساب، در انتظار وصول و غیره را داشته باشند.جهت خرید به سایت www.aralborz.ir مراجعه نمایید.