آموزش html صفر تا صد.

در این ویدیو لزوم یادگیری زبان نشانه گذاری html را برای شما توضیح خواهم داد این ویدیو کاملارایگان بوده و برای دانلود آن می توانید به آدرس http://www.hamrahict.com/html-training مراجعه کنید.