آتش سوزی در ساختمان دادستانی اندونزی

تصاویری از وقوع آتش سوزی در ساختمان دادستانی اندونزی در جاکارتا را مشاهده می‌کنید.