درگیری سنگین در پایان بازی گل گهر و تراکتور

در پایان بازی گل گهر و تراکتور که با برتری تیم تبریزی به پایان رسید، میان بازیکنان درگیری عجیبی شکل گرفت.
برای دریافت تازه ترین اخبار به سایت https://eghtesaad24.ir lvh[ui ;kdn.