جراحی ترمیمی بینی یا عمل بینی ثانویه توسط دکتر عباسی

جراحی ترمیمی بینی یا عمل بینی ثانویه از مهمترین جراحی های زیبایی بینی به شمار میرود که فقط بهترین جراح بینی میتواند این نوع جراحی مشکل را انجام دهد . بعضی از بیماران از بینی اول خود به دلایل مختلف راضی نیستند به همین دلیل به دنبال بهترین جراحان زیبایی میروند . دکتر عباسی تعداد زیادی از عمل بینی ثانویه را با موفقیت انجام دادند و تمام بیماران رضایت کامل دارند.
سایت دکتر حامد عباسی
https://biniclinic.com