پروژه تأسیسات حرارت و برودتی - شامل 73 صفحه ( برای دانشجویان عزیز)

✅پروژه تأسیسات حرارت و برودتی - شامل 73 صفحه ( برای دانشجویان عزیز)
✅بخشی از متن:
⭐️ساختمانی در تهران مطابق نقشه به صورت دو آپارتمان شمالی و جنوبی وجود دارد که مختصات آن به تشریح زیر می باشد – در پنج طبقه ۶ طبقه مسکونی هشت واحد و طبقه همکف پیلدت است :
۱-دیوارهای بیرونی – از آجر فشاری با آجر نما از یک طرف و گچ کاری داخلی .
۲-دیوارهای داخلی – از آجر فشاری با گچ کاری از دو طرف .
۳-پنجره تک شیشه ای معمولی ، پنجره های توالت ، حمام ، راهپله پنجره بالکن واحد جنوبی پنجره بالکن واحد شمالی پنجره های اطاق ها
-پنجره با دو لایه شیشه ای با فاصله
۴-در اتاق ها در تمام چوبی بضخامت به ابعاد
در ورودی راهرو تمام چوبی با ابعاد
درهای بالکن در فلزی با کتپه شیشه ای به ابعاد
۵-سقف طبقه آخر شامل آسفالت و قیرگونی پوک نخالهه و ماسه سیمان از خارج و گچ کاری از داخل و بتن به ضخامت
۶-سقف طبقات ( پارتیشن داخلی ) شامل سرامیک و ملات ماسه و سیمان و پوک نخاله از یک طرف و گچ کاری از طرف دیگر بتن
۷-کف طبقه اول بتن شامل سرامیک ملات ماسه و سیمان پوکه نخاله از داخل و گچ کاری از خارج
۸-ارتفاع کف تا سقف و ارتفاع کف تا کف
✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2F13Wxk