دیدگاه تیزرگفتمان خانم زهرا نامور عربانی

تیزرگفتمان خانم زهرا نامور عربانی (کاندیدا ششمین دوره شورا ی اسلامی کلانشهر رشت )
در برنامه دیدگاه
ادرس اینستاگرام
Didgahshora1400
شماره تماس جهت تبلیغات ۰۹۱۱۳۳۲۲۰۹۹
ادرس اینستاگرام
Didgahshora1400
شماره تماس جهت تبلیغات ۰۹۱۱۳۳۲۲۰۹۹
#شورای_شهر #انتخابات #رشت #کاندیدای_شورای_شهر #دیدگاه