گلدن استیت وریرز - لس آنجلس کلیپرز / 18 ژانویه 2019

فول گیم گلدن استیت وریرز - لس آنجلس کلیپرز / 18 ژانویه 2019