ماجرای واردات ۷۰۰ خودرو پورشه به ایران

رییس اتاق بازگانی ایران و چین در واکنش به انتشار خبر واردات ۷۰۰ دستگاه خودروی لوکس پورشه توسط یک پیرزن گفت: از سال ۹۱ مدام این داستان را تعریف می‌کنند. مشخص است که چه کسی این خودرو‌ها را به نام این پیرزن وارد کرده است. دولتی‌ها به جای فرد با نفوذی که پشت ماجراست، پیرزن را معرفی می‌کنند.