شرایط گرفتن اقامت بلژیک برای ایرانیان

مهاجرت به بلژیک از طریق برنامه های مختلف امکان پذیر است. مسیرهای مهاجرتی در این کشور به 6 دسته اصلی تقسیم می شوند که سه روش تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری را می توان ساده ترین راه مهاجرت به بلژیک دانست. مهاجرت به بلژیک از طریق پناهندگی، تولد و ازدواج نیز امکان پذیر است. اقامت در بلژیک برای ایرانیان با اخذ ویزا و اجازه اقامت مناسب امکان پذیر است.

ایرانیان می توانند اقامت کوتاه مدت یا طولانی مدت در این کشور را دریافت کنند. کشور بلژیک به دلیل داشتن مسیرهای متنوع و دسترسی برای متقاضیان مهاجرت و داشتن شرایط اقتصادی عالی و کیفیت زندگی بالا، ارزش زیادی برای مهاجرت دارد.
https://malekpourmie.net/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%AC-2/#a2