نحوه قرعه‌کشی متقاضیان محصولات ایران‌خودرو

۴ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در قرعه‌کشی شرکت دارند. پس از قرعه‌کشی به برندگان پیامک زده می‌شود.