سوله سازی کرج - 22220266-021

ساخت سوله در استان البرز و مخصوصاً کرج موقعیتی بسیار خوب به لحاظ اقتصادی و صنعتی می تواند ایجاد کند، به این دلیل که این منطقه بسیار نزدیک به پایتخت است و مسلماً راه اندازی و ساخت کارخانه در شهرستان کرج ، بدلیل هزینه های به نسبت پایین آن از نظر اقتصادی بسیار به صرفه می باشد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac/