فلزیاب تفکیک بازتاب رسانا

فلزیاب تفکیک بازتاب رسانا
فلزیاب در شرایط تفکیک در عمق زیاد از اصول فرکانس برای جداسازی فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و آهن و نیکل و کروم و آلومینیوم و حفره یا منابع بهره میبرد
زمانیکه فرکانس از فلزیاب یا رادار زمینی دستی منتشر میگردد با همه منابع و رساناها برخورد نموده و در تشخیص طلا یا فلزات بخصوص فلزات غیر مغناطیس بازتاب یا پاسخ دو برابر انچه میباشد که سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی منتشر نموده است.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34