بارش باران هوای تابستانی در رشت

دمای هوای شهر رشت پس از بارش باران در فصل تابستان با کاهش محسوسی همراه شد.