یوگا 20 دقیقه ای برای استرس و اضطراب (افسردگی)

یوگا 20 دقیقه ای برای استرس و اضطراب (افسردگی) این حرکات یوگا برای استرس و اضطراب مقداری از ترس و اضطراب را تسکین می دهد.
با مجله آموزشی بلد میرزا همراه ما باشید و ما رو دنبال کنید.

https://www.baladmirza.com