کنفرانس خبری یحیی گل محمدی قبل از بازی با السد

کنفرانس خبری یحیی گل محمدی پیش از بازی با السد:
ما با عملکرد خوبمان در بازی های قبلی توانایی های خودمان را نشان دادیم و یک ستاره داریم که آن هم تیم پرسپولیس است. تیم حریف ستاره های خیلی زیادی دارد و می تواند خطرساز باشد. با بهترین و قوی ترین تیم های این مسابقات باید بازی کنیم. آنها با مربی خوبی که دارند یکی از مدعیان کسب جام هستند.