ایده‌ای فوق‌العاده برای ساخت یک مخلوط‌ کن با تجهیزات بسیار ساده

روشی حرفه‌ای برای ساخت یک مخلوط کن در قالب فیلمی آموزش داده شده است.