چگونه یک عنوان خوب بنویسیم که جلب توجه کند؟ راز شفافیت در عنوان - سروش اخوان

برای شما سواله که ویژگی های یک عنوان خوب چیه؟ من تو این ویدیو آموزشی به شما با مثالهایی درجه یک اصلی رو معرفی کردم و با یادگیری اصل شفافیت دیگه می دونیم چگونه یک عنوان خوب بنویسیم :برای نوشتن عنوان شفاف مخصوصا تو بازاریابی ویدیویی به طور کلی به دو پارامتر مهم توجه می کنیم 1.مشخص به لحاظ اندازه گیری 2.استفاده از عبارات آشنا- تصویری که هر دو رو با مثال تو ویدیو توضیح دادم.

آموزش های بیشتر رو تو سایتم ببینید :
http://soroushakhavaan.ir/